fotografen Lennart Nilsson och Lennart Nilsson Award

Lennart Nilsson, var en fotograf, kanske mest känd för filmen Sagan om livet och boken Ett barn blir till. Han var den första person som någonsin lyckades att fotografera ett levande foster medan det fortfarande låg inne i livmodern. Utöver det så lyckades han tänja gränserna inom medicinsk fotografering. Lennart Nilsson föddes 1922 i Strängnäs. Sin karriär som fotograf påbörjades i början av 1940-talet och då som frilansande bildjournalist. Han blev tidigt uppmärksammad för sitt arbete och bildreportage så som Barnmorskan i Lappland (1945), Isbjörnsjakt i Spetsbergen (1947), Kongo (1948) och Sweden in Profile (1954) fick uppmärksamhet internationellt när de publicerades i oika bildmagasin så som Life, Illustrated och Picture Post.

Runt mitten av 1980-talet påbörjade Nilsson olika experiment med fotografiska tekniker så att han skulle kunna så att säga ”krypa närmare”. Detta ledde till böckerna Myror (Ants) och Liv i hav (Life in the sea). I början av 1960-talet kom han att börja arbeta med endoskop som var specialkonstruerade. Dessa möjliggjorde att han kunde fotografera blodkärl och hålrum i en människas kropp. Det är under detta årtionde hans bok Ett barn blir till kommer ut. 1969 var året då han första gången använde svepelektronmikroskop vilket gjorde det möjligt att kunna ta kort på olika medicinska företeelser i en mänsklig kropp. Detta ledde fram till ett samarbete med Karolinska Institutet.

1976 blev Lennart Nilsson utnämnd till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. 2009 gav Regeringen honom titeln Professors Namn och 2012 fick han Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld som tack för ett långvarigt och banbrytande arbete med att utveckla det medicinska fotografiet.

Lennart Nilsson avled januari 2017 i en ålder av 94 år.

Lennart Nilsson Award

Detta är inte den officiella hemsidan för denna award. 1998 grundades stiftelsen Lennart Nilsson Award för att hedra den svenske fotografen med samma namn. Stiftelsens syfte är att ”främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.” Detta görs genom att man varje år delar ut ett pris, som kallas just för Lennart Nilsson Award. Priset går till en person som på ett avgörande sätt ska ha medverkat till att medicinsk fotografering utvecklats eller gjort ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda. Priset är en summa på 100 000 kronor.

Tidigare mottagare av priset är;

 • Xiaowei Zhuang, Harvard University, 2017
 • Alexey Amunts, Stockholms Universitet, 2016
 • Katrin Willig, Max Planck Institute for Experimental Medicine i Göttingen, Tyskland, 2015
 • Timothy Behrens, University of Oxford, 2014
 • Hans Blom, Kungliga Tekniska högskolan, 2012
 • Nancy Kedersha, Harvard Medical School, 2011
 • Kenneth Libbrecht, California Institute of Technology, 2010
 • Carolyn Porco, Space Science Institute, och Babak Amin Tafreshi, 2009
 • Anders Persson, Linköpings universitet, 2008
 • Felice Frankel, Harvard University and Massachusetts Institute of Technology, 2007
 • Satoshi Kuribayashi, 2006
 • Frans Lanting, 2005
 • Göran Scharmer (Institute for Solar Physics), 2004
 • David Barlow (University of Southampton), 2003
 • Oliver Meckes and Nicole Ottawa, 2002
 • David Doubilet, 2001
 • David Malin (Anglo-Australian Observatory), 2000
 • James Henderson, 1999
 • Nils Åslund, 1998

Man kan nominera personer genom att skicka in till Karolinska Institutet om personen uppfyller vissa kriterier. Detta kan man göra på Karolinska Institutets hemsida.